Logo

This event has ended

"Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania..." by Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego has ended
Thursday, November 9, 2023 11:00 AM Europe/Warsaw