Logo

This event has ended

""Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia..."" by Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego has ended
Wednesday, November 22, 2023 03:00 PM Europe/Warsaw