Logo

This event has ended

"Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitorowania agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji" by Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego has ended
Thursday, October 12, 2023 11:00 AM Europe/Warsaw