Logo

This event has ended

"Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania" by Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego has ended
Monday, October 9, 2023 12:00 PM Europe/Warsaw