Logo

This event has ended

"Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w" by Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego has ended
Wednesday, October 11, 2023 12:00 PM Europe/Warsaw